B-hatalari eğitimi ve Bağlantı Hataları konu eğitimi

B-hatalari eğitimi ve Bağlantı Hataları konu eğitimi

30/11/15-19:05:01 <%ChatlafHelpEkibi> KONU; Bağlantı Hataları.
30/11/15-19:05:07 <%ChatlafHelpEkibi> —
30/11/15-19:05:13 <%ChatlafHelpEkibi> IRC sunucusunda bazı bağlantı hataları vardır ve kullanıcılar bazen bunlarla karşılaşabilirler.
30/11/15-19:05:19 <%ChatlafHelpEkibi> Bunlar ;
30/11/15-19:05:25 <%ChatlafHelpEkibi> 1 [10049] Can’t assign requested address
30/11/15-19:05:31 <%ChatlafHelpEkibi> 2 [10050] Network is down or [10051] Network unreachable
30/11/15-19:05:37 <%ChatlafHelpEkibi> 3 [10052] Network dropped connection on reset
30/11/15-19:05:43 <%ChatlafHelpEkibi> 4 [10053] Software cause connection abort
30/11/15-19:05:49 <%ChatlafHelpEkibi> 5 [10054] Connection reset by peer
30/11/15-19:05:55 <%ChatlafHelpEkibi> – 5.1 Read Error
30/11/15-19:06:01 <%ChatlafHelpEkibi> – 5.2 Write Error
30/11/15-19:06:07 <%ChatlafHelpEkibi> – 5.3 Ping Timeout
30/11/15-19:06:13 <%ChatlafHelpEkibi> – 5.4 Broken pipe
30/11/15-19:06:19 <%ChatlafHelpEkibi> 6 [10055] No buffer space available
30/11/15-19:06:25 <%ChatlafHelpEkibi> 7 [10060] Connection timed out
30/11/15-19:06:31 <%ChatlafHelpEkibi> 8 [10061] Connection refused
30/11/15-19:06:37 <%ChatlafHelpEkibi> 9 [10065] No route to host Error
30/11/15-19:06:43 <%ChatlafHelpEkibi> 10 Unable to resolve IRC server
30/11/15-19:06:49 <%ChatlafHelpEkibi> Şimdi bunları teker teker açıklıyalım.
30/11/15-19:06:55 <%ChatlafHelpEkibi> 1 [10049] Can’t assign requested address.
30/11/15-19:07:01 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklaması ;
30/11/15-19:07:07 <%ChatlafHelpEkibi> —
30/11/15-19:07:13 <%ChatlafHelpEkibi> IRC Sunucusuna şuan ulaşılamıyor demektir.
30/11/15-19:07:19 <%ChatlafHelpEkibi> Sunucu Telnet sorumlusu , saldırı veya bir takım zararlardan dolayı ,
30/11/15-19:07:25 <%ChatlafHelpEkibi> gerçek ip yerine varolmayan bir ip numarası yazmış olabilir.
30/11/15-19:07:31 <%ChatlafHelpEkibi> Bunun için bu hata verilir.
30/11/15-19:07:37 <%ChatlafHelpEkibi> Eğer sorumlu ip numarasına : 127.0.0.1 IP yazmış ise ,
30/11/15-19:07:43 <%ChatlafHelpEkibi> “Connection refused” hatasını alırsınız. Çünkü kendi ip numaranıza bağlanmaya çalışırsınız.
30/11/15-19:07:49 <%ChatlafHelpEkibi> Eğer sorumlu ip adresini tamamen silmiş ise : “Unable to resolve IRC server” hatasını alırsınız.
30/11/15-19:07:55 <%ChatlafHelpEkibi> Tamamen kapatılmış gözükür.
30/11/15-19:08:01 <%ChatlafHelpEkibi> 2 [10050] Network is down or [10051] Network unreachable.
30/11/15-19:08:07 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklaması ;
30/11/15-19:08:13 <%ChatlafHelpEkibi> —
30/11/15-19:08:19 <%ChatlafHelpEkibi> Bu hata bağlanılmaya çalışan sunucunun bir hatadan dolayı çalışmadığı zamanda çıkan hatadır.
30/11/15-19:08:25 <%ChatlafHelpEkibi> Veya veri kaynaklarında oluşan bir sebebden doldayıda alabilirsiniz bu hatayı.
30/11/15-19:08:31 <%ChatlafHelpEkibi> 3 [10052] Network dropped connection on reset.
30/11/15-19:08:37 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklaması ;
30/11/15-19:08:43 <%ChatlafHelpEkibi> —
30/11/15-19:08:49 <%ChatlafHelpEkibi> Bu hata sunucunun bağlı olduğunu makinadan kaynaklanıyordur.
30/11/15-19:08:55 <%ChatlafHelpEkibi> Bu Hatalar ;
30/11/15-19:09:01 <%ChatlafHelpEkibi> 1- Makine bozulmuş olabilir.
30/11/15-19:09:07 <%ChatlafHelpEkibi> 2- Yeniden başlatılmış olabilir.
30/11/15-19:09:13 <%ChatlafHelpEkibi> 3- Makine yavaşlamış olabilir.
30/11/15-19:09:19 <%ChatlafHelpEkibi> Gibi hatalardır.
30/11/15-19:09:25 <%ChatlafHelpEkibi> Eğer 2 numaralı hatadan kaynaklanıyorsa , birkaç dakika içinde herşey yoluna girecektir.
30/11/15-19:09:31 <%ChatlafHelpEkibi> —
30/11/15-19:09:37 <%ChatlafHelpEkibi> 4 [10053] Software cause connection abort.
30/11/15-19:09:43 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklaması ;
30/11/15-19:09:49 <%ChatlafHelpEkibi> —
30/11/15-19:09:55 <%ChatlafHelpEkibi> Bu hata çeşitli sebeblerden dolayı meydana gelmiş olabilmektedir.
30/11/15-19:10:01 <%ChatlafHelpEkibi> Tam olarak bilinemez.
30/11/15-19:10:07 <%ChatlafHelpEkibi> Ama Makine ile alakalı bir hatadır.
30/11/15-19:10:13 <%ChatlafHelpEkibi> —
30/11/15-19:10:19 <%ChatlafHelpEkibi> 5 [10054] Connection reset by peer.(En sık bağlantı hataları)
30/11/15-19:10:25 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklaması ;
30/11/15-19:10:31 <%ChatlafHelpEkibi> Bağlantı peer tarafından kesilmiş demektir.
30/11/15-19:10:37 <%ChatlafHelpEkibi> Yani oluşan bir kaç hatadan dolayı sunucu soketin’in bozulduğuna veya iyi olmadığına karar vererek bağlantıyı keser.
30/11/15-19:10:45 <%ChatlafHelpEkibi> Bu hatalar oldukça geniş bir kapsamalıdır.
30/11/15-19:10:49 <%ChatlafHelpEkibi> Bunlar :
30/11/15-19:10:55 <%ChatlafHelpEkibi> 5.1 Read Error(Okuma Hatası)
30/11/15-19:11:02 <%ChatlafHelpEkibi> Bunun sebebi sunucudaki bulunan bir kullanıcının yazdıklarını ,
30/11/15-19:11:08 <%ChatlafHelpEkibi> Sunucu tarafından okunamamasından kaynaklanır.
30/11/15-19:11:14 <%ChatlafHelpEkibi> Yani kullanıcı client pencersine yazı yazar , ama sunucu bunu okuyamaz.
30/11/15-19:11:19 <%ChatlafHelpEkibi> Ve elinde olan kullanıcı bilgisinde dolayı “Read Error” çıkış mesajını verir.
30/11/15-19:11:25 <%ChatlafHelpEkibi> 5.2 Write Error(Yazım Hatası)
30/11/15-19:11:32 <%ChatlafHelpEkibi> Bunun sebebi sunucudaki bulunan bir kullanıcının yazdıklarının ,
30/11/15-19:11:38 <%ChatlafHelpEkibi> Sunucu tarafından algılanmaması veya sunucuya bilgi aksettirmemesinden dolayı kaynaklanıyordur.
30/11/15-19:11:44 <%ChatlafHelpEkibi> Bunun için : “Read Error” benzer “Write Error” çıkış mesajını verir.
30/11/15-19:11:49 <%ChatlafHelpEkibi> —
30/11/15-19:11:55 <%ChatlafHelpEkibi> 5.3 Ping Timeout(Cevap almama hatası)
30/11/15-19:12:02 <%ChatlafHelpEkibi> Bu sorun genellikle her kullanıcının başına gelmektedir.
30/11/15-19:12:07 <%ChatlafHelpEkibi> Sunucu üzerinde bulunan her kullanıcı ,
30/11/15-19:12:13 <%ChatlafHelpEkibi> Sunucu tarafından belirli aralıklarla “Ping! Pong!” diye bir mesaj almaktadır.
30/11/15-19:12:20 <%ChatlafHelpEkibi> Bunun manası : Sunucunun gönderdiği Ping!(Oradamısın?) , Kullanıcının gönderdiği Pong!(Buradayım) ilişkisidir.
30/11/15-19:12:25 <%ChatlafHelpEkibi> Sunucu Pong! cevabını alamadığı zamanlarda “Ping Timeout” çıkış mesajını verir.
30/11/15-19:12:31 <%ChatlafHelpEkibi> 5.4 Broken pipe(Yetersiz destek hatası)
30/11/15-19:12:37 <%ChatlafHelpEkibi> Bu sorun kullanıcılara devamlı olan birşey olmamakla beraber , sık olmuyanda bir bağlantı hatasıdır.
30/11/15-19:12:43 <%ChatlafHelpEkibi> Bu hata : Sunucu soket dışındaki verileri toplamak için kullanıldığında , dahili veri link’inin bulunduğu veriyi toplamaz.
30/11/15-19:12:49 <%ChatlafHelpEkibi> İşte o toplanmıyanlardan biride siz olursanız “Broken pipe” çıkış mesajını alırsınız.
30/11/15-19:12:55 <%ChatlafHelpEkibi> —
30/11/15-19:13:01 <%ChatlafHelpEkibi> 6 [10055] No buffer space available.
30/11/15-19:13:07 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklaması ;
30/11/15-19:13:13 <%ChatlafHelpEkibi> Bu sorun mIRC’in yeni bir ağ soketi yapılandırırken sorun olduğu hatadır.
30/11/15-19:13:19 <%ChatlafHelpEkibi> mIRC IRC sunucusuna bağlanmak için , sizin internetinizi kullanılır.
30/11/15-19:13:25 <%ChatlafHelpEkibi> Eğer mIRC sizin diğer açık olan programlarınızdan dolayı yeterli bir destek alamazsa ,
30/11/15-19:13:31 <%ChatlafHelpEkibi> Veya diğer programları kapatırken “HATALI ÇIKIŞ”lar yaptıysanız ;
30/11/15-19:13:38 <%ChatlafHelpEkibi> “[10055] No buffer space available.” Hatası ile çıkışınız verilir.
30/11/15-19:13:43 <%ChatlafHelpEkibi> 7 [10060] Connection timed out.
30/11/15-19:13:49 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklaması ;
30/11/15-19:13:55 <%ChatlafHelpEkibi> Bu Sorun ile internetiniz’de bir sorun olması ,
30/11/15-19:14:01 <%ChatlafHelpEkibi> Veya internetinizin IRC ‘in istediği hızı veremiyorsa ,
30/11/15-19:14:07 <%ChatlafHelpEkibi> Sunucuya ping gönderemiyorsanız ,
30/11/15-19:14:13 <%ChatlafHelpEkibi> Bu hata gerçekleşebilir.
30/11/15-19:14:19 <%ChatlafHelpEkibi> Bunun üstesinden gelmek için ;
30/11/15-19:14:25 <%ChatlafHelpEkibi> Sunucuya ping gönderin eğer cevap geliyosa 1 2 dakika sonra girmeye çalışın.
30/11/15-19:14:32 <%ChatlafHelpEkibi> Cevap gelmiyorsa sizin yapabileceğiniz birşey yoktur.
30/11/15-19:14:37 <%ChatlafHelpEkibi> Alt ağ ayarlarınızı kontrol ediniz.
30/11/15-19:14:43 <%ChatlafHelpEkibi> 8 [10061] Connection refused.
30/11/15-19:14:50 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklaması ;
30/11/15-19:14:56 <%ChatlafHelpEkibi> —
30/11/15-19:15:01 <%ChatlafHelpEkibi> Bağlanmaya çalıştığınız makina bağlantıyı kabul etmediği zamanlarda çıkan ,
30/11/15-19:15:07 <%ChatlafHelpEkibi> Bağlantı hatasıdır.
30/11/15-19:15:13 <%ChatlafHelpEkibi> Ya yanlış bir host’a bağlanmaya çalışıyor olabilirsiniz,
30/11/15-19:15:19 <%ChatlafHelpEkibi> Yada bağlanmaya çalıştığınız sunucu kapalıdır.
30/11/15-19:15:26 <%ChatlafHelpEkibi> Bunun en çok meydana gelmesindeki hatalar ;
30/11/15-19:15:31 <%ChatlafHelpEkibi> Yanlış bir adrese bağlanmaya çalışıyorsun.
30/11/15-19:15:38 <%ChatlafHelpEkibi> Host çalışmıyor.
30/11/15-19:15:44 <%ChatlafHelpEkibi> Gibi gibi.
30/11/15-19:15:49 <%ChatlafHelpEkibi> —
30/11/15-19:15:56 <%ChatlafHelpEkibi> 9 [10065] No route to host Error
30/11/15-19:16:01 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklaması ;
30/11/15-19:16:07 <%ChatlafHelpEkibi> Bu sorun ne IRC nede mIRC ile alakalıdır.
30/11/15-19:16:14 <%ChatlafHelpEkibi> İnternetiniz ya bağlı değildir.
30/11/15-19:16:19 <%ChatlafHelpEkibi> Yada düşmüş olabilir.
30/11/15-19:16:25 <%ChatlafHelpEkibi> Bunun için ağ bağlantı ayarlarını eksiksiz hallediniz.
30/11/15-19:16:31 <%ChatlafHelpEkibi> —
30/11/15-19:16:38 <%ChatlafHelpEkibi> 10 Unable to resolve IRC server
30/11/15-19:16:44 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklaması ;
30/11/15-19:16:50 <%ChatlafHelpEkibi> Bu hata çoğu zaman DNS’den kaynaklanır.
30/11/15-19:16:56 <%ChatlafHelpEkibi> DNS(Kayıtları , İp adresine dönüştüren makina) kaldırıldığı veya değiştirildiği zamanlarda bu hata ile karşılaşırsınız.
30/11/15-19:17:01 <%ChatlafHelpEkibi> Bu Hatalar :
30/11/15-19:17:08 <%ChatlafHelpEkibi> Aradığınız ip numarası için Hostname çalışmıyor olabilir.
30/11/15-19:17:14 <%ChatlafHelpEkibi> Bağlanmaya çalıştığınız sunucunun ip numarası artık kayıtlı değil veya iptal edilmiş olabilir.
30/11/15-19:17:19 <%ChatlafHelpEkibi> —
30/11/15-19:17:26 <%ChatlafHelpEkibi> 11 Closing Link.
30/11/15-19:17:31 <%ChatlafHelpEkibi> Bu bağlantı hatası mesajının bir çok nedeni olabilir.
30/11/15-19:17:38 <%ChatlafHelpEkibi> Bunlar ;
30/11/15-19:17:43 <%ChatlafHelpEkibi> 1- Sunucudan uzaklaştırılmış olabilirsiniz.
30/11/15-19:17:49 <%ChatlafHelpEkibi> 2- İdent ve nick’iniz aynı olabilir.
30/11/15-19:17:56 <%ChatlafHelpEkibi> 3- Proxy ile bağlanmaya çalışıyor olabilirsiniz.
30/11/15-19:18:02 <%ChatlafHelpEkibi> 4- Bilgisayarınızda Trojan olabilir.
30/11/15-19:18:08 <%ChatlafHelpEkibi> 5- Kullandığınız yazılım (mIRC) bağlantı hatasına sebeb olabilir.
30/11/15-19:18:14 <%ChatlafHelpEkibi> 6- mIRC’in genel ayarlarını bozup sunucuya bağlanmaya çalışıyor olabilirsiniz.
30/11/15-19:18:19 <%ChatlafHelpEkibi> —

İlaç hataları ile maruz kalma riskinizi azaltmak için en iyi savunma, kendi bir sağlık bakımınızda aktif bir rol almaktır. Araştırmacılar, iktidarsızlığın dünya çapında 140 milyon erkeği etkilediğini keşfetti. Diğer birçok ilaç gibi, Viagra da ana maddenin sınıfına göre sınıflandırılmıştır. Aşağıda “Çevrimiçi Viagra satın al” ile yaklaşık yedi şey var. “” hakkında ne bilmek zorunda? Viagra hakkında daha fazla bilgi için “” e bakmak. Birçoğu, Viagra ‘un etkililiğinin çok iyi belgelenmiş olmasına dikkat çekmektedir. Herhangi bir ilaç, diğer ilaçların çalışma biçimini etkileyebilir ve diğer ilaçlar, çalışma biçimini etkiler ve istenmeyen yan etkilere nedenini kutu. Kullandığınız tüm ilaçlar ve ilaç tedavisi sırasında kullanacağınız ilaçlarla yaklaşık olarak eczacınıza konuşun.

Bir önceki yazımda « makalem var. Okumak istermisin ?
google'da paylaş
facebook'da paylaş
twitter'da paylaş
ETİKETLER :

Benzer Yazılar

22/12/15-19:59:53 <@ChatlafHelpEkibi> Konu: Bağlantı ...

13/12/15-19:33:58 <%ChatlafHelpEkibi> KONU; Helpserv ( Servislerden yardım ...

13/12/15-19:18:00 <%ChatlafHelpEkibi> KONU; Memoserv 13/12/15-19:18:05 ...


YORUMBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?