Chmodef +f flood ve parametreleri

25/11/15-02:38:11 <%ChatlafHelpEkibi> KONU; Chmodef +f(flood) ve parametreleri.
25/11/15-02:38:16 <%ChatlafHelpEkibi> —
25/11/15-02:38:23 <%ChatlafHelpEkibi> “f” kanal kipinin işlevi flood korumasıdır, belirlenen süre içerisinde kanalda yapılabilecek eylem limitini belirleme olanağı sağlar.
25/11/15-02:38:29 <%ChatlafHelpEkibi> Tabi bunları yaparken çeşitli parametreleri kullanırız.
25/11/15-02:38:35 <%ChatlafHelpEkibi> Bu parametrelerle birlikte süre sınırlaması yapabiliriz.
25/11/15-02:38:40 <%ChatlafHelpEkibi> Belirttiğimiz süre dakika üzerinden nitelik kazanır.
25/11/15-02:38:47 <%ChatlafHelpEkibi> Eğerki belirtilen parametrenin ardında süre yoksa sınırlama yoktur.
25/11/15-02:38:53 <%ChatlafHelpEkibi> Yani sürekli belirtilen parametrede kalır.
25/11/15-02:38:59 <%ChatlafHelpEkibi> Parametrenin ardına koyucağımız “0”(sıfır), aynı şekilde nitelik kazanmaz, süre sınırlaması yine yoktur.
25/11/15-02:39:05 <%ChatlafHelpEkibi> Kanal opları flood korumalarından etkilenmezler ve tek bir komutta toplanan parametreler “,” ile ayrılır.
25/11/15-02:39:11 <%ChatlafHelpEkibi> Şimdi öncelikle ; /helpop ?chmodef yapip statüs’e bakmanı istiyorum baktıktan sonra söylersen, devam edeceğim..
25/11/15-02:39:17 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım şekli: +f [<miktar><tur>{#<eylem>}{,dakika}]:<saniye>
25/11/15-02:39:22 <%ChatlafHelpEkibi> +f kipi ile kullanılan parametreler ;
25/11/15-02:39:29 <%ChatlafHelpEkibi> —
25/11/15-02:39:35 <%ChatlafHelpEkibi> Tür——–Adı————–Normal hamle—-Ekstra hamleler
25/11/15-02:39:41 <%ChatlafHelpEkibi> c ——> CTCP ————> oto +C ——-> m, M
25/11/15-02:39:47 <%ChatlafHelpEkibi> j ——-> join ————–> oto +i ——->R
25/11/15-02:39:53 <%ChatlafHelpEkibi> k ——> knock ————> oto +K ——->YOK
25/11/15-02:39:59 <%ChatlafHelpEkibi> m —–> msg/notice ——-> oto +m ——–>M
25/11/15-02:40:05 <%ChatlafHelpEkibi> n ——> Nick değişimi —–> oto +N ——-> YOK
25/11/15-02:40:11 <%ChatlafHelpEkibi> t ——> mesajlar ———> kick ———-> ban
25/11/15-02:40:17 <%ChatlafHelpEkibi> +f parametreleri hakkında bilgi almak için veyahutta tabloyu listelemek için ” /helpop ?chmodef ” komutunu kullanabiliriz.
25/11/15-02:40:23 <%ChatlafHelpEkibi> —
25/11/15-02:40:29 <%ChatlafHelpEkibi> c parametresi: Belirtilen kanala belirtilen süre içerisinde gönderilebilecek maksimum CTCP sayısını belirlemek için kullanılır.
25/11/15-02:40:35 <%ChatlafHelpEkibi> Limit aşıldığı takdirde otomatik otomatik olarak +C modu devreye girer. +C modunun kaç dakika devrede kalacağını belirlemek mümkündür.
25/11/15-02:40:41 <%ChatlafHelpEkibi> İsteğe bağlı olarak +m veya +M modlarından herhangi birisi +C modu yerine devreye sokulabilir.
25/11/15-02:40:47 <%ChatlafHelpEkibi> Burdan da öğreniyoruz ki ; +m ve +M CTCP mesajlarını engellemede de işe yarıyabiliyor.
25/11/15-02:40:53 <%ChatlafHelpEkibi> Örnek: /mode #help +f [7c#M2]:4
25/11/15-02:40:59 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklama:Yukarıdaki komutu uyguladığımız taktirde ; help kanalına 4 saniye içerisinde gönderilebilecek maksimum CTCP miktarı 7’dir
25/11/15-02:41:05 <%ChatlafHelpEkibi> eğerki bu limit aşılırsa kanal otomatikman 2 dakikalığına +M moduna geçer.
25/11/15-02:41:11 <%ChatlafHelpEkibi> —
25/11/15-02:41:17 <%ChatlafHelpEkibi> j parametresi : Belirtilen kanala belirtilen süre içerisinde yapılabilecek maksimum giriş(join) miktarını belirlemek için kullanılır.
25/11/15-02:41:23 <%ChatlafHelpEkibi> Limit aşıldığı taktirde otomatik olarak ” +i ” modu devreye girer. ” +i ” modunun kaç dakika devrede kalacağını belirleyebiliriz.
25/11/15-02:41:29 <%ChatlafHelpEkibi> İsteğe bağlı olarak kanal +i modu yerine +R modu devreye sokulabilir.
25/11/15-02:41:35 <%ChatlafHelpEkibi> Örnek: /mode #help +f [5j#R2]:3
25/11/15-02:41:41 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklama: Yukarıdaki komutu uyguladığımız taktirde ; help kanalına 3 saniye içerisinde yapılabilecek
25/11/15-02:41:47 <%ChatlafHelpEkibi> maksimum join (giriş) sayısı 5’tir, Eğerki bu limit aşılırsa kanal otomatikman 2 dakikalığına +R moduna geçer.
25/11/15-02:41:53 <%ChatlafHelpEkibi> —
25/11/15-02:41:59 <%ChatlafHelpEkibi> k parametresi : Belirtilen kanala belirtilen süre içerisinde gönderilebilecek maksimum KNOCK miktarını belirtmek için kullanılır.
25/11/15-02:42:05 <%ChatlafHelpEkibi> Limit aşıldığı taktirde otomatikman +K modu devreye girer. +K modunun kaç dakika devrede kalacağını belirlemek mümkündür.
25/11/15-02:42:11 <%ChatlafHelpEkibi> +K modunun alternatifi yoktur. Yani k parametresi ile kullanabileceğimiz tek parametre vardır.
25/11/15-02:42:17 <%ChatlafHelpEkibi> Örnek: /mode #help +f [7k#K]:5
25/11/15-02:42:23 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklama: Yukarıdaki komutu uyguladığımız taktirde ; help kanalına 5 saniye içerisinde maksimum gönderebileceğimiz
25/11/15-02:42:29 <%ChatlafHelpEkibi> KNOCK miktarı 7 olur.Eğerki bu limit aşılırsa Kanal otomatikman süresiz +K moduna geçer.
25/11/15-02:42:35 <%ChatlafHelpEkibi> —
25/11/15-02:42:41 <%ChatlafHelpEkibi> m parametresi : Belirtilen kanalda Belirtilen süre içerinde gönderilebilecek maksimum MESAJ ve Notice miktarını belirtmek için kullanılır.
25/11/15-02:42:47 <%ChatlafHelpEkibi> Limit aşıldığı taktirde otomatikman +m modu devreye girer. +M modunun kaç dakika devrede kalıcağını belirlemek mümkündür.
25/11/15-02:42:53 <%ChatlafHelpEkibi> İsteğe bağlı olarak kanal +m modu yerine +M modu devreye sokulabilir.
25/11/15-02:42:59 <%ChatlafHelpEkibi> Örnek: /mode #help +f [7m#M4]:3
25/11/15-02:43:05 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklama : Yukarıdaki komutu uyguladığımız taktirde ; help kanalına 3 saniye içerisin gönderilebilecek maksimum mesaj sayısı 7 olur.
25/11/15-02:43:11 <%ChatlafHelpEkibi> Eğerki bu limit aşılırsa kanal 4 dakikalığına +M moduna geçer..
25/11/15-02:43:17 <%ChatlafHelpEkibi> —
25/11/15-02:43:23 <%ChatlafHelpEkibi> n parametresi: Belirtilen kanalda belirtilen süre içerisinde maksimum Nick değişimi miktarını belirlemek için kullanılır.
25/11/15-02:43:29 <%ChatlafHelpEkibi> Limit aşıldığı taktirde kanal otomatik olarak +N modu devreye girer.
25/11/15-02:43:35 <%ChatlafHelpEkibi> +N modunun ne kadar süre devrede kalacağını belirlemek mümkündür.
25/11/15-02:43:41 <%ChatlafHelpEkibi> +N modunun bir başka alternatifi bulunmamaktadır. Yani n parametresi ile kullanabileceğimiz sadece bir parametre vardır.
25/11/15-02:43:47 <%ChatlafHelpEkibi> Örnek: /mode #help +f [5n#N2]:3
25/11/15-02:43:53 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklama: Yukarıdaki komutu uyguladığımızda ; help kanalında 3 saniye içerisinde değiştirilebilecek nick sayısı 5 olur.
25/11/15-02:43:59 <%ChatlafHelpEkibi> Eğerki limit aşılırsa Kanal 2 dakikalığına +N moduna geçer.
25/11/15-02:44:05 <%ChatlafHelpEkibi> —
25/11/15-02:44:11 <%ChatlafHelpEkibi> t parametresi : Belirtilen kanala Belirtilen süre içerisinde gönderebileceği maksimum mesaj satırı limitini Belirtmek için kullanılır.
25/11/15-02:44:17 <%ChatlafHelpEkibi> Belirtilen limitin aşılması durumunda kullanıcı otomatik olarak kanaldan(kick) atılır.
25/11/15-02:44:23 <%ChatlafHelpEkibi> İsteğe bağlı olarak kullanıcıya ban moduda uygulatılabilir.
25/11/15-02:44:29 <%ChatlafHelpEkibi> Örnek: /mode #x +f [5t#b]:2
25/11/15-02:44:35 <%ChatlafHelpEkibi> Açıklama: Yukarıdaki komutu uyguladığımızda ; help kanalında 2 saniye içersinde, bir kullanıcının gönderebileceği maksimum mesaj sayısı limiti 5 olur.
25/11/15-02:44:41 <%ChatlafHelpEkibi> Eğerki kullanıcı limiti aşarsa kanaldan banlanır..
25/11/15-02:44:47 <%ChatlafHelpEkibi> —
25/11/15-02:44:53 <%ChatlafHelpEkibi> Önemli: m ile t türleri arasındaki fark, m toplam mesajlar için t ise kullanıcı başına gönderilen mesajlar için kullanılmaktadır.
25/11/15-02:44:59 <%ChatlafHelpEkibi> m ve t türleri arasındaki fark;
25/11/15-02:45:05 <%ChatlafHelpEkibi> Örnek1;
25/11/15-02:45:11 <%ChatlafHelpEkibi> [23:30:07] <X> 5
25/11/15-02:45:17 <%ChatlafHelpEkibi> [23:30:08] <X> 4
25/11/15-02:45:23 <%ChatlafHelpEkibi> [23:30:08] <X> 3
25/11/15-02:45:29 <%ChatlafHelpEkibi> [23:30:09] * irc.Chatlaf.Com mode değiştirdi: +b *!*@HelpEgitmen.Chatlaf.Com
25/11/15-02:45:35 <%ChatlafHelpEkibi> [23:30:09] * X nicki irc.Chatlaf.Com tarafından kanaldan atıldı (Flooding (Limit is 3 lines per 4 seconds))
25/11/15-02:45:41 <%ChatlafHelpEkibi> Örnek2;
25/11/15-02:45:47 <%ChatlafHelpEkibi> [23:34:06] <X> 5
25/11/15-02:45:53 <%ChatlafHelpEkibi> [23:34:07] <X> 4
25/11/15-02:45:59 <%ChatlafHelpEkibi> [23:34:07] <X> 3
25/11/15-02:46:05 <%ChatlafHelpEkibi> [23:34:08] * irc.Chatlaf.Com mode değiştirdi: +m
25/11/15-02:46:11 <%ChatlafHelpEkibi> Örnek1’de; t parametresine, Örnek2’de; m parametresine örnek verilmiştir.
25/11/15-02:46:17 <%ChatlafHelpEkibi> —
25/11/15-02:46:23 <%ChatlafHelpEkibi> Bir iki şey daha söyleyeceğim bu konu ile ilgili, bilinmesi gereken.
25/11/15-02:46:29 <%ChatlafHelpEkibi> Bunları pek kişi vermez; ama bunları bilince daha iyi anlayıp kolaylık sağlayabilirsin.
25/11/15-02:46:36 <%ChatlafHelpEkibi> –
25/11/15-02:46:41 <%ChatlafHelpEkibi> ÖNERİ1 -) Yukarıdaki tablo kesinlikle ezberlenmesi gerekir.
25/11/15-02:46:47 <%ChatlafHelpEkibi> ÖNERİ2 -) Eylemden sonra kullancılacak zaman dilimi dakikadır.
25/11/15-02:46:53 <%ChatlafHelpEkibi> ÖNERİ3 -) İşlemlerin süre zarfında yapıldığı zaman dilimi ise; saniyedir ve kesinlikle değişmez..
25/11/15-02:46:59 <%ChatlafHelpEkibi> ÖNERİ4 -) Yukarıdaki bilgilerde verilmiş olan, birden fazla işi aynı anda yaptırmak için (,) kullanıyoruz..
25/11/15-02:47:05 <%ChatlafHelpEkibi> ÖNERİ5 -) Bazı zamanlar #help kanalında yanıltmak için soru sorulur ve bunlar şu şekildedir ;
25/11/15-02:47:11 <%ChatlafHelpEkibi> Soru : #help kanalına 1 dakika içerisinde, 4 giriş olursa eğer kanalı 180 saniye +i ye almak istiyorum uygulamam gereken komut nedir?
25/11/15-02:47:17 <%ChatlafHelpEkibi> Yanlış Cevap ; /mode #help +f [4j#i180]:1 kesinlikle ve kesinlikle değildir.
25/11/15-02:47:23 <%ChatlafHelpEkibi> Doğru cevap ; /mode #help +f [4j#i3]:60 şeklindedir.
25/11/15-02:47:29 <%ChatlafHelpEkibi> Not ; çünki eylemden sonraki zaman dilimi dakika cinsinden, limit ise; saniye cinsindendir.

İlaç hataları ile maruz kalma riskinizi azaltmak için en iyi savunma, kendi sağlığı bakımınızda aktif bir rol almaktır. Araştırmacılar, iktidarsızlığın dünya çapında 140 milyon erkeği etkilediğini keşfetti. Diğer birçok ilaç gibi, Viagra da ana maddenin sınıfına göre sınıflandırılmıştır. Aşağıda “Çevrimiçi Viagra satın al” ile ilgili yedi şey var. “” yaklaşık ne bilmek zorunda? Viagra hakkında daha fazla bilgilerin için “” e bakınız. Birçoğu, Viagra ‘un etkililiğinin çok iyi belgelenmiş olmasına dikkat çekmektedir. Herhangi bir ilaç, diğer ilaçların çalışma biçimini etkileyebilir ve diğer ilaçlar, çalışma biçimini etkiler ve istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Kullandığınız tüm ilaçlar ve ilaç tedavisi sırasında kullanacağınız ilaçlarla ilgili olarak eczacınıza konuşun.

Bir önceki yazımda « makalem var. Okumak istermisin ?
google'da paylaş
facebook'da paylaş
twitter'da paylaş
ETİKETLER :

Benzer Yazılar

22/12/15-19:59:53 <@ChatlafHelpEkibi> Konu: Bağlantı ...

13/12/15-19:33:58 <%ChatlafHelpEkibi> KONU; Helpserv ( Servislerden yardım ...

13/12/15-19:18:00 <%ChatlafHelpEkibi> KONU; Memoserv 13/12/15-19:18:05 ...


YORUMBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?