Gelişen Teknolojinin İnsan Yaşamına Etkisi ve Sanal Sohbet