timer parametreleri

Timer konu eğitimi

08/12/15-12:54:39 <%ChatlafHelpEkibi> Konumuz; Timer 08/12/15-12:54:45 <%ChatlafHelpEkibi> -- 08/12/15-12:54:51 <%ChatlafHelpEkibi> Bir işlemi ileriki ...