Wildcard soru cevap

Wildcard konulu eğitimi

Wildcard konulu eğitimi 16/11/15-16:04:57 <%ChatlafHelpEkibi> Evet; konumuz wildcards (joker karakterler) 16/11/15-16:05:02 <%ChatlafHelpEkibi> ...