Yaşam Alışkanlıklarının İçine Sohbet Olgusunun Entegre Edilmesi