ignore ve parametreleri

03/12/15-20:53:35 <%ChatlafHelpEkibi> KONU; ignore ve parametreleri.
03/12/15-20:53:41 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-20:53:47 <%ChatlafHelpEkibi> Ignore komutu, beraberinde kullanılan parametreler ile bir kullanıcı veya maskeyi içeren kullanıcıların size “msg,ctcp,dccnotice,invite,kontrol kodları” içeren metinleri göndermesini engellemenizi sağlar.
03/12/15-20:53:53 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore nick
03/12/15-20:53:59 <%ChatlafHelpEkibi> Parametresiz “/ignore maske” kullanımında belirtilen maske veya kullanıcı otomatik olarak “private,channel,notice,ctcp,dcc,invite,codes” parametrelerinde engellenir.
03/12/15-20:54:05 <%ChatlafHelpEkibi> Bir ignorenin hangi parametrelerde engellenmiş olduğunu öğrenmek için: //echo -a $ignore(sıra).type
03/12/15-20:54:11 <%ChatlafHelpEkibi> İgnore listesinde kaç maske bulunduğunu numerik olarak görüntülemek için: //echo -a $ignore(0)
03/12/15-20:54:17 <%ChatlafHelpEkibi> Süreli ignore yolu ile engellenen bir maskenin engelinin kalkmasına kaç saniye kaldığını öğrenmek için: //echo -a $ignore(sıra).secs
03/12/15-20:54:23 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-20:54:29 <%ChatlafHelpEkibi> Şimdide parametreleri açıklayalım tek tek;
03/12/15-20:54:35 <%ChatlafHelpEkibi> –
03/12/15-20:54:41 <%ChatlafHelpEkibi> p parametresi: Belirtilen kullanıcının özel (query) alanda size mesaj göndermesini engeller.
03/12/15-20:54:47 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore -p nick
03/12/15-20:54:53 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -p X
03/12/15-20:54:59 <%ChatlafHelpEkibi> Yukarıdaki örneği uyguladığınızda X nickli kullanıcının size özel penceresinde mesaj göndermesini engellemiş olursunuz.
03/12/15-20:55:06 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım2: /ignore -p mask
03/12/15-20:55:11 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -p *ur*
03/12/15-20:55:17 <%ChatlafHelpEkibi> Yukarıdaki örneği uyguladığınızda nickinin içerisinde “ur” geçen hiçbir kullanıcı size özel mesaj gönderemez.
03/12/15-20:55:23 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-20:55:29 <%ChatlafHelpEkibi> c parametresi: Belirtilen kullanıcının, kanal genellerine gönderdiği yazıları görmenizi engeller.
03/12/15-20:55:35 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore -c nick
03/12/15-20:55:41 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -c X
03/12/15-20:55:47 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda X nickli kullanıcının kanal genellerine yazdığı mesajları görmezsiniz.
03/12/15-20:55:53 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım2: /ignore -c mask
03/12/15-20:55:59 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -c *!*@*
03/12/15-20:56:05 <%ChatlafHelpEkibi> Yukarıdaki örneği uyguladığınızda hiçbir kullanıcının kanal genelinde yazdıklarını görmezsiniz.
03/12/15-20:56:12 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-20:56:17 <%ChatlafHelpEkibi> n parametresi: Belirtilen kullanıcının, size notice mesajlarını göndermesini engellemenizi sağlar.
03/12/15-20:56:23 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore -n nick
03/12/15-20:56:29 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -n X
03/12/15-20:56:35 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda X nickli kullanıcının size notice mesajlarını göndermesini engellersiniz.
03/12/15-20:56:41 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım2: /ignore -n maske
03/12/15-20:56:48 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -n ???!*@*
03/12/15-20:56:53 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda nicki üç haneli olan kullanıcıların size notice göndermesini engellemiş olursunuz.
03/12/15-20:56:59 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-20:57:05 <%ChatlafHelpEkibi> i parametresi: Belirtilen kullanıcının, size invite yolu ile davet göndermesini engellemenizi sağlar.
03/12/15-20:57:11 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore -i nick
03/12/15-20:57:17 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -i X
03/12/15-20:57:23 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda X nickli kullanıcı size invite gönderemez.
03/12/15-20:57:29 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım2: /ignore -i mask
03/12/15-20:57:36 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore X!NuanS@HelpEgitmen.Chatlaf.Com
03/12/15-20:57:42 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda, X nickli kullanıcı aynı zamanda identi NuanS ve hostu HelpEgitmen.Chatlaf.Com olduğu takdirde size invite gönderemez.
03/12/15-20:57:47 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-20:57:54 <%ChatlafHelpEkibi> d parametresi: Belirtilen kullanıcının, size dcc yolu ile dosya gönderme talebinde bulunmasını engellemenizi sağlar.
03/12/15-20:57:59 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore -d nick
03/12/15-20:58:05 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -d X
03/12/15-20:58:11 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım2: /ignore -d mask
03/12/15-20:58:17 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -d *!*x*@*
03/12/15-20:58:23 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda identinde x harfi geçen hiçbir kullanıcı size dcc talebi gönderemez.
03/12/15-20:58:29 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-20:58:36 <%ChatlafHelpEkibi> k parametresi: Belirtilen kullanıcının, size kontrol kodları (/me,/action) içeren metinleri göndermesini engellemenizi sağlar.
03/12/15-20:58:42 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore -k nick
03/12/15-20:58:47 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -k X
03/12/15-20:58:53 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda X nickli kullanıcının kontrol kodları içeren metinleri size gönderemez.
03/12/15-20:58:59 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım2: /ignore -k mask
03/12/15-20:59:05 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -k ????!??*@*
03/12/15-20:59:11 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda nicki dört haneli olupta idetinde iki harf bulunan kullanıcılar size kontrol kodları içeren metinleri gönderemezler.
03/12/15-20:59:17 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-20:59:23 <%ChatlafHelpEkibi> t parametresi: Belirtilen kullanıcının, size ctcp (finger,version,ping) metni içeren mesajları göndermesini engellemenizi sağlar.
03/12/15-20:59:30 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore -t nick
03/12/15-20:59:36 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -t X
03/12/15-20:59:41 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda X nickli kullanıcı size ctcp metni içeren mesajları gönderemez.
03/12/15-20:59:47 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım2: /ignore -t mask
03/12/15-20:59:53 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -t *!*@*
03/12/15-20:59:59 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda hiçbir kullanıcı size ctcp metni içeren mesajları gönderemez.
03/12/15-21:00:05 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-21:00:11 <%ChatlafHelpEkibi> u parametresi: Belirtilen maskeyi belirtilen süre zarfında engellemenizi sağlar.
03/12/15-21:00:17 <%ChatlafHelpEkibi> Süre dolduğunda ignore otomatik olarak devre dışı olur. Bu süre saniye cinsindendir. Süre parametresinde isteğe bağlı olarak diğer ignore parametreleride kullanabilir. Kullanım2’de ki örneği inceleyiniz.
03/12/15-21:00:23 <%ChatlafHelpEkibi> Süreli ignore yolu ile engellenen bir maskenin engelinin kalkmasına kaç saniye kaldığını öğrenmek için: //echo -a $ignore(sıra).secs
03/12/15-21:00:30 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore -uSüre mask
03/12/15-21:00:35 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -u45 X
03/12/15-21:00:41 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda X nickli kullanıcı 45 saniye süre ile ignore edilir. Süre dolduğunda engel otomatik olarak devre dışı olur.
03/12/15-21:00:48 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım2: /ignore -parametreuSüre mask
03/12/15-21:00:54 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -cu30 X
03/12/15-21:01:00 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda X nicki kullanıcının kanallara yazdığı mesajları 30 saniye süre ile görmezsiniz.
03/12/15-21:01:06 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -dcu35 X
03/12/15-21:01:12 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda X nicki kullanıcının 35 saniye süresince kanallarda yazdıklarını görmezsiniz ve size dcc talebi gönderemez.
03/12/15-21:01:25 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-21:01:28 <%ChatlafHelpEkibi> w parametresi: Ignore komutunu uyguladığınızda sadece aktif pencerenin bağlı olduğu sunucuda aktif olur.
03/12/15-21:01:30 <%ChatlafHelpEkibi> w parametresi ile aynı mirc üzerinde bağlı olduğunuz tüm sunucularda ignore komutunun aktif olmasını sağlar.
03/12/15-21:01:35 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore -w nick
03/12/15-21:01:41 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -w a*!*@*
03/12/15-21:01:47 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda nickinin ilk harfi a olan hiçbir kullanıcı bağlı olduğunuz sunucularda size mesaj gönderemez.
03/12/15-21:01:54 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım2: /ignore -wparametre mask
03/12/15-21:02:00 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -wc X
03/12/15-21:02:05 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki örneği uyguladığınızda X nicki kullanıcının, bağlı olduğunuz hiçbir sunucuda kanal genellerine yazdıklarını göremezsiniz.
03/12/15-21:02:12 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-21:02:17 <%ChatlafHelpEkibi> x parametresi: Belirtilen maskeyi ignore koruması altına almanızı sağlar. Koruma altındaki kullanıcılar ignore ile koyduğunuz engellerden etkilenmez.
03/12/15-21:02:23 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore -x nick
03/12/15-21:02:30 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -x X
03/12/15-21:02:36 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki komutu uyguladığınızda X nicki kullanıcı ignore komutu ile koyulan engellerden etkilenmez.
03/12/15-21:02:41 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım2: /ignore -x mask
03/12/15-21:02:48 <%ChatlafHelpEkibi> örnek: /ignore -xn a*b!*@*
03/12/15-21:02:53 <%ChatlafHelpEkibi> yukarıdaki komutu uyguladığınızda nicki a harfi ile başlayıp b harfi ile biten tüm kullanıcılar notice parametresinde ignore korumasına alınmış olur.
03/12/15-21:03:00 <%ChatlafHelpEkibi> Not ; /ignore -x nick ile aynı işlevi gören birde ‘/protect nick’ komutu vardır.
03/12/15-21:03:06 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-21:03:12 <%ChatlafHelpEkibi> l parametresi: Ignore edilmiş maskelerin listesini görüntüler.
03/12/15-21:03:17 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore -l
03/12/15-21:03:24 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım2: /ignore -xl (koruma listesinde yer alan maskeleri görüntüler)
03/12/15-21:03:30 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-21:03:35 <%ChatlafHelpEkibi> r parametresi: Ignore listesine eklediğiniz maskelerden birinin veya isteğe bağlı olarak tümünün engelini kaldırmanızı sağlar.
03/12/15-21:03:42 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore -r (tüm engelleri kaldırır)
03/12/15-21:03:48 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım2: /ignore -r maske (sadece belirtilen maskenin engelini kaldırır)
03/12/15-21:03:54 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-21:03:59 <%ChatlafHelpEkibi> rw parametresi: Bütün sunucularda yani birden kaç sunucuya girildiğinde ignore listesine eklediğiniz maskelerden birinin veya isteğe bağlı olarak tümünün engelini kaldırmanızı sağlar.
03/12/15-21:04:06 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanımı: /ignore -rw (tüm engelleri kaldırır)
03/12/15-21:04:12 <%ChatlafHelpEkibi> Kullanım2: /ignore -rw maske (sadece belirtilen maskenin engelini kaldırır)
03/12/15-21:04:18 <%ChatlafHelpEkibi> —
03/12/15-21:04:24 <%ChatlafHelpEkibi> Numaralı ignore sistemi;
03/12/15-21:04:30 <%ChatlafHelpEkibi> Numaralı ignore, sadece sunucuya bağlı olan kullanıcılara nick üzerinden uygulanabilmektedir.
03/12/15-21:04:36 <%ChatlafHelpEkibi> Aşağıda numaraları ve bu numaraların etkin kıldığı maske tipini görebilirsiniz.
03/12/15-21:04:42 <%ChatlafHelpEkibi> /ignore nick 1 : *!ident@host
03/12/15-21:04:48 <%ChatlafHelpEkibi> /ignore nick 2 : *!*@host
03/12/15-21:04:54 <%ChatlafHelpEkibi> /ignore nick 3 : *!*ident@*host
03/12/15-21:05:00 <%ChatlafHelpEkibi> /ignore nick 4 : *!*@*host
03/12/15-21:05:06 <%ChatlafHelpEkibi> /ignore nick 5 : nick!ident@host
03/12/15-21:05:12 <%ChatlafHelpEkibi> /ignore nick 6 : nick!i*ident@host
03/12/15-21:05:18 <%ChatlafHelpEkibi> /ignore nick 7 : nick!*@host
03/12/15-21:05:24 <%ChatlafHelpEkibi> /ignore nick 8 : nick!*ident@*host
03/12/15-21:05:31 <%ChatlafHelpEkibi> /ignore nick 9 : nick!*@*host
03/12/15-21:05:36 <%ChatlafHelpEkibi> /ignore nick 10 : *!ident@host
03/12/15-21:05:42 <%ChatlafHelpEkibi> /ignore nick 11 : *!*ident@host
03/12/15-21:05:47 <%ChatlafHelpEkibi> —

İlaç hataları ile maruz kalma riskinizi azaltmak için en iyi savunma, kendi bir sağlık bakımınızda aktif bir rol almaktır. Araştırmacılar, iktidarsızlığın dünya çapında 140 milyon erkeği etkilediğini keşfetti. Diğer birçok ilaç gibi, Viagra da ana maddenin sınıfına göre sınıflandırılmıştır. Aşağıda “Çevrimiçi Viagra satın al” ile ilgili yedi şey var. “” hakkında ne bilmek zorunda? Viagra bekleyebileceğinizi daha fazla bilgi için “” e bak. Birçoğu, Viagra ‘un etkililiğinin çok iyi belgelenmiş olmasına dikkat çekmektedir. Herhangi bir ilaç, diğer uyuşturucu çalışma biçimini etkileyebilecek ve diğer ilaçlar, çalışma biçimini etkiler ve istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Kullandığınız tüm ilaçlar ve ilaç tedavisi sırasında kullanacağınız ilaçlarla yaklaşık olarak eczacınıza konuşun.

Bir önceki yazımda « makalem var. Okumak istermisin ?
google'da paylaş
facebook'da paylaş
twitter'da paylaş
ETİKETLER :

Benzer Yazılar

22/12/15-19:59:53 <@ChatlafHelpEkibi> Konu: Bağlantı ...

13/12/15-19:33:58 <%ChatlafHelpEkibi> KONU; Helpserv ( Servislerden yardım ...

13/12/15-19:18:00 <%ChatlafHelpEkibi> KONU; Memoserv 13/12/15-19:18:05 ...


YORUMBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?