List parametreleri ve List konu eğitimi

List parametreleri ve List konu eğitimi List parametreleri ve List konu eğitimi    
20/11/15-20:37:24 <%ChatlafHelpEkİbi> KONU; list ve parametreleri.
20/11/15-20:37:31 <%ChatlafHelpEkİbi> —
20/11/15-20:37:37 <%ChatlafHelpEkİbi> Bağlandığımız IRC Network’u üzerindeki aktif olan kanalları listelemeye yardımcı olacak ircd tabanlı bir komuttur.
20/11/15-20:37:42 <%ChatlafHelpEkİbi> ‘/raw list’ aynı anda binlerce kanal aktif olabileceğinden , özel isteğe ve kullanıma göre listeleme seçenekleride sunar bizlere…
20/11/15-20:37:49 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanabileceğimiz parametreler ” > , < , C< , C> , T< , T> , *mask* , !*mask* ” şeklinde farklı farklı konumda ve işlevde çalışır.
20/11/15-20:37:55 <%ChatlafHelpEkİbi> Baştan başlayarak örneklerle parametrelerin işlevini öğrenelim ;
20/11/15-20:38:02 <%ChatlafHelpEkİbi> —
20/11/15-20:38:07 <%ChatlafHelpEkİbi> ” > ” <– Bu parametrede belirtilen kullanıcı sayısından daha fazla kullanıcı bulunan kanalları listelemek için kullanılır.
20/11/15-20:38:13 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı : /raw list >sayı <– şeklindedir.
20/11/15-20:38:19 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek : /raw list >10 <– bu komutta user sayısı 10 ve üzeri kullanıcılar listelenecektir.
20/11/15-20:38:24 <%ChatlafHelpEkİbi> —
20/11/15-20:38:31 <%ChatlafHelpEkİbi> ” < ” <– Bu parametrede belirtilen kullanıcı sayısından daha az kullanıcı bulunan kanalları listelemek için kullanılır.
20/11/15-20:38:37 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı : /raw list <50 <– şeklindedir. Bu komutta user sayısı 50 ve altında olan kanalları listelenecektir.
20/11/15-20:38:42 <%ChatlafHelpEkİbi> Aynı zamanda parametreler çoğunluk olarakta kullanılabilir.
20/11/15-20:38:49 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı: /raw list >sayı,<sayı <– şeklinde uygulanır.
20/11/15-20:38:55 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek : /raw list >10,<50 <– bu komutta user sayısı 10’un üzerinde ve 50’nin altında kullanıcılar listelenecektir.
20/11/15-20:39:01 <%ChatlafHelpEkİbi> —
20/11/15-20:39:07 <%ChatlafHelpEkİbi> ” C< ” <– bu parametre belirtilen tarihten daha erken kurulmuş kanalları listelemek için kullanılır.
20/11/15-20:39:13 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı : /raw list C<sayı <– şeklinde uygulanır.
20/11/15-20:39:19 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek : /raw list C<10 <– komutunu kullandığımızda 10 dakika içinde kurulmuş olan kanalları listeleyecektir. 15 dakikadan daha önce kurulmuş olan kanalları listelemez.
20/11/15-20:39:25 <%ChatlafHelpEkİbi> Yukarıda verdiğim örnekte ki gibi bu parametreyide diğer parametreler ile kullanabiliriz.
20/11/15-20:39:31 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek : /raw list C<10,>10,<50 <– şeklinde uygulanan komutta 10 dakika içinde kurulmuş kanallar , user sayısı 10’un üstünde ve 50’nin altında olan kanallar listelenecektir.
20/11/15-20:39:37 <%ChatlafHelpEkİbi> —
20/11/15-20:39:43 <%ChatlafHelpEkİbi> ” C> ” <– Bu parametre belirtilen tarihten daha sonra kurulmuş kanalları listelemek için kullanılır.
20/11/15-20:39:49 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı : /raw list C> <– şeklindedir.
20/11/15-20:39:55 <%ChatlafHelpEkİbi> Konu: List Komutları
20/11/15-20:40:01 <%ChatlafHelpEkİbi> –
20/11/15-20:40:07 <%ChatlafHelpEkİbi> List, sunucuda kullanımda olan yani; o anda en az 1 kullanıcı bulunan kanalları görmek için kullanılır. List komutları parametrelerin aralarına “,” konularak birleştirilir.
20/11/15-20:40:13 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı: /list
20/11/15-20:40:19 <%ChatlafHelpEkİbi> List komutlarında kullanılan yardımcı parametreler vardır. Bunlar mask, !, >, <, min, max, C, T yardımcı parametreleridir.
20/11/15-20:40:25 <%ChatlafHelpEkİbi> Şimdi bu yardımcı parametrelerin ne işe yaradıklarını ve nasıl kullanıldıklarını inceleyelim.
20/11/15-20:40:31 <%ChatlafHelpEkİbi> —
20/11/15-20:40:37 <%ChatlafHelpEkİbi> Mask: İsminde, belirtilen mask geçen kullanımda olan kanalları görmek için kullanılır.
20/11/15-20:40:43 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı: /list #kanal
20/11/15-20:40:49 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: Help kanalını görmek istiyorum
20/11/15-20:40:55 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list #Help
20/11/15-20:41:01 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: Help kelimesi ile başlayan kullanımda olan kanalları görmek istiyorum
20/11/15-20:41:07 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list #Help*
20/11/15-20:41:13 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: İçinde Help kelimesi geçen kullanımda olan kanalları görmek istiyorum
20/11/15-20:41:19 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list #*Help*
20/11/15-20:41:25 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: Help kelimesi ile biten kullanımda olan kanalları görmek istiyorum
20/11/15-20:41:31 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list #*Help
20/11/15-20:41:37 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: Kanal ismi 5 karakterli kullanımda olan kanalları görmek istiyorum
20/11/15-20:41:43 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list #?????
20/11/15-20:41:49 <%ChatlafHelpEkİbi> —
20/11/15-20:41:55 <%ChatlafHelpEkİbi> !: İsminde, belirtilen mask geçmeyen  kullanımda olan kanalları görmek için kullanılır.
20/11/15-20:42:01 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı: /list !#kanal
20/11/15-20:42:07 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: Help kanalı hariç, kullanımda olan kanalları görmek istiyorum.
20/11/15-20:42:13 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list !#Help
20/11/15-20:42:19 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: Help kelimesi ile başlayan kanallar hariç, kullanımda olan kanalları görmek istiyorum.
20/11/15-20:42:25 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list !#Help*
20/11/15-20:42:31 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: İçinde Help kelimesi geçen kanallar hariç, kullanımda olan kanalları görmek istiyorum.
20/11/15-20:42:37 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list !#*Help*
20/11/15-20:42:43 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: Help kelimesi ile biten kanallar hariç, kullanımda olan kanalları görmek istiyorum.
20/11/15-20:42:49 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list !#*Help
20/11/15-20:42:55 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: Kanal ismi 7 karakterli kanallar hariç, kullanımda olan kanalları görmek istiyorum.
20/11/15-20:43:01 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list !#???????
20/11/15-20:43:07 <%ChatlafHelpEkİbi> —
20/11/15-20:43:13 <%ChatlafHelpEkİbi> >: Kullanıcısı sayısı, belirtilen sayıdan çok olan kullanımda olan kanalları görmek için kullanılır.
20/11/15-20:43:19 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı: /list >sayı
20/11/15-20:43:25 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: Kullanıcı sayısı 7’den çok kullanımda olan kanalları görmek istiyorum.
20/11/15-20:43:31 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list >7
20/11/15-20:43:37 <%ChatlafHelpEkİbi> —
20/11/15-20:43:43 <%ChatlafHelpEkİbi> <: Kullanıcı sayısı, belirtilen sayıdan az olan kullanımda olan kanalları görmek için kullanılır.
20/11/15-20:43:49 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı: /list <sayı
20/11/15-20:43:55 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: Kullanıcı sayısı 10’dan az kullanımda olan kanalları görmek istiyorum
20/11/15-20:44:01 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list <10
20/11/15-20:44:07 <%ChatlafHelpEkİbi> —
20/11/15-20:44:14 <%ChatlafHelpEkİbi> min: Kullanıcısı sayısı, belirtilen sayıya eşit ve çok olan kullanımda olan kanalları görmek için kullanılır.
20/11/15-20:44:19 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı: /list -min sayı
20/11/15-20:44:25 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: Kullanıcı sayısı 15 ve 15’den çok kullanımda olan kanalları görmek istiyorum.
20/11/15-20:44:31 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list -min 15
20/11/15-20:44:37 <%ChatlafHelpEkİbi> —
20/11/15-20:44:43 <%ChatlafHelpEkİbi> max: Kullanıcısı sayısı, belirtilen sayıya eşit ve az olan kullanımda olan kanalları görmek için kullanılır.
20/11/15-20:44:49 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı: /list -max sayı
20/11/15-20:44:55 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: Kullanıcı sayısı 13 ve 13’den az kullanımda olan kanalları görmek istiyorum
20/11/15-20:45:01 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list -max 13
20/11/15-20:45:07 <%ChatlafHelpEkİbi> —
20/11/15-20:45:13 <%ChatlafHelpEkİbi> C: Belirtilen zamandan, önce veya sonra şifrelenmiş kullanımda olan kanalları görmek için kullanılır.
20/11/15-20:45:19 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı: /list C>zaman
20/11/15-20:45:25 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: 20 dakikadan önce, şifrelenmiş kullanımda olan kanalları görmek istiyorum.
20/11/15-20:45:31 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list C>20
20/11/15-20:45:37 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı: /list C<zaman
20/11/15-20:45:43 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: 15 dakikadan sonra, şifrelenmiş kullanımda olan kanalları görmek istiyorum.
20/11/15-20:45:49 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list C<15
20/11/15-20:45:55 <%ChatlafHelpEkİbi> —
20/11/15-20:46:01 <%ChatlafHelpEkİbi> T: Belirtilen zamandan, önce veya sonra topic atılmış kullanımda olan kanalları görmek için kullanılır.
20/11/15-20:46:07 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı: /list T>zaman
20/11/15-20:46:13 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: 12 dakikadan önce, topic atılmış kullanımda olan kanalları görmek istiyorum.
20/11/15-20:46:19 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list T>12
20/11/15-20:46:25 <%ChatlafHelpEkİbi> Kullanımı: /list T<zaman
20/11/15-20:46:31 <%ChatlafHelpEkİbi> Örnek: 9 dakikadan sonra, topic atılmış kullanımda olan kanalları görmek istiyorum.
20/11/15-20:46:37 <%ChatlafHelpEkİbi> Cevap: /list T<9
20/11/15-20:46:43 <%ChatlafHelpEkİbi> —

İlaç hataları ile maruz kalma riskinizi azaltmak için en iyi savunma, kendi sağlığı bakımınızda aktif bir rol almaktır. Araştırmacılar, iktidarsızlığın dünya çapında 140 milyon erkeği etkilediğini keşfetti. Diğer çoklu ilaç gibi, Viagra da ana maddenin sınıfına göre sınıflandırılmıştır. Aşağıda “Çevrimiçi Viagra satın almak al” ile yaklaşık yedi şey var. “” hakkında ne bilmek zorunda? Viagra hakkında daha fazla bilgi için “” e bakınız. Birçoğu, Viagra ‘un etkililiğinin çok iyi belgelenmiş olmasına dikkat çekmektedir. Herhangi bir ilaç, diğer uyuşturucu çalışma biçimini etkileyebilir ve diğer ilaçlar, çalışma biçimini etkiler ve istenmeyen yan etkilere nedenini kutu. Kullandığınız tüm ilaçlar ve ilaç tedavisi sırasında kullanacağınız ilaçlarla ilgili olarak eczacınıza konuşun.

Bir önceki yazımda « makalem var. Okumak istermisin ?
google'da paylaş
facebook'da paylaş
twitter'da paylaş
ETİKETLER :

Benzer Yazılar

22/12/15-19:59:53 <@ChatlafHelpEkibi> Konu: Bağlantı ...

13/12/15-19:33:58 <%ChatlafHelpEkibi> KONU; Helpserv ( Servislerden yardım ...

13/12/15-19:18:00 <%ChatlafHelpEkibi> KONU; Memoserv 13/12/15-19:18:05 ...


YORUMBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?